Raak mij aan! Touch me!

In deze video nemen we u mee in begrippen zoals radiogolven, het verschil tussen biologische effecten en gezondheidseffecten en de tot nu toe bekende gezondheidseffecten.

In video twee hoort u hoe de blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden tot stand zijn gekomen en krijgt u meer informatie over het buitenlandse EMV-beleid.

In video drie geven we uitleg van de verschillende manieren van onderzoek doen, verschillende gepubliceerde onderzoeken, lopende onderzoeken en elektrogevoeligheid.