Raak mij aan! Touch me!

Op 18 januari houdt het Kennisplatform een Kenniscafé over de toekomst van exploitatie in Noord-Nederland. De maatschappelijke impact van extractieve industrieën staat centraal. Kunnen er lessen getrokken worden uit de gaswinning casus in Groningen?  

Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van het Kennisplatform? Meld je dan aan via onderstaande knop.

aanmelden

Tijdens het Kenniscafé vertellen drie experts meer over de maatschappelijke impact van extractieve industrieën zoals windenergie en zoutwinning. We gaan in dialoog over maatschappelijke ontwrichting en hoe dit voorkomen en/of verzacht kan worden.

Frank Vanclay (Professor Culturele Geografie Rijksuniversiteit Groningen) zal ons meer vertellen over de impact van grote (internationale) projecten op de lokale bevolking en de omgeving en de rol van een social impact assessment. Durk van Tuinen (Oud-directeur van Frisia Zout B.V.) neemt ons mee naar Harlingen waar Frisia zout onder de Waddenzee wint. Hij vertelt wat Frisia doet om rekening te houden met omwonenden. Ron van Wonderen (Thema coördinator Kennisplatform Integratie & Samenleving en senior onderzoeker Verwey-Jonker Instituut) sluit online aan en legt uit wat de neveneffecten van het opwekken van windenergie op land zijn. Tom Postmes gaat het Kenniscafé voorzitten. Er is tijdens de bijeenkomst ruimte voor het stellen van vragen.

Het Kenniscafé is in het Engels.

Programma

15:00 Opening
15:05 Presentatie Frank Vanclay
15:25 Reflectie + online vragenronde
15:35 Presentatie Ron van Wonderen (online)
15:50 Online vragenronde
15:55 Presentatie Durk van Tuinen
16:10 Online vragenronde
16:15 Paneldiscussie
16:45 Einde