Raak mij aan! Touch me!

In het voorjaar moest het onderwijs door de corona crisis ineens online en op afstand plaatsvinden.

Voor de crisis werd al veel gesproken over digitalisering van onderwijs, maar dit was ineens wel heel drastisch. Het onderwijs kampt al jaren met problemen, maar afstandsonderwijs lijkt problemen als ongelijke kansen nog eens te benadrukken. Uit onderzoek van onderwijsinspectie blijkt verder dat de leesvaardigheid bij kinderen achteruit holt. Hoe kunnen we het tij keren? De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven geweest om het onderwijs te vernieuwen en momenteel wordt het nationale onderwijscurriculum herzien. Wat zijn de nieuwe ideeën? Hoe gaan we leerlingen voorbereiden op een toekomst in een steeds veranderende maatschappij?

In dit Kenniscafé gaat Alex van den Berg in gesprek met Hilda Amsing, Onderwijsdirecteur Pedagogische en Onderwijswetenschappen bij de Rijksuniversiteit Groningen, over de geschiedenis van het onderwijs, met name de ontwikkeling van het algemeen vormend voortgezet onderwijs, kansengelijkheid en onderwijsvernieuwing; Henderien Steenbeek, ontwikkelingspsycholoog en lector Leren & Gedrag aan de Hanzehogeschool Groningen, over haar onderzoek naar interactieprocessen als motor van ontwikkeling, in onderwijsleer- en spel-contexten; en Hanke Korpershoek, adjunct hoogleraar Onderwijswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, over onderwijsinnovatie en onderwijsverbetering.

Elke maand praten we met Groningse wetenschappers en onderzoekers over actuele thema's. Het Kenniscafé wordt georganiseerd i.s.m.Studium GeneraleScience Linx en Forum Groningen en wordt ondersteund door het Akkoord van Groningen.

Meer Kenniscafés

Meer Kenniscafés