Raak mij aan! Touch me!

De aanstaande herinrichting van de Grote Markt in Groningen staat volop in de belangstelling. Op vrijdag 6 november kan iedereen online meekijken en meepraten.

De aanstaande herinrichting van de Grote Markt staat volop in de belangstelling. Tot 15 november kunnen burgers reageren op de door B&W gepresenteerde voorlopige structuurschets.

Op vrijdag 6 november kan iedereen online meekijken en meepraten. ’s Avonds van 19.30 tot 20.15 uur is dan een livestream-praatprogramma te zien: LET’S GROTEMARKT. Daarin komen informatieve filmpjes aan bod, interviews met deskundigen en een online chat waarin geïnteresseerden vragen kunnen stellen.

Mede op basis van de reacties wordt een Programma van Eisen voor de herinrichting van de Grote Markt opgesteld waarover de gemeenteraad zich zal uitspreken. Het Programma van Eisen wordt de basis voor een te maken ontwerp dat dan aansluitend vanaf eind 2021 kan worden uitgevoerd.

In het praatprogramma LET’S GROTEMARKT komt de geschiedenis van de Grote Markt aan de orde. Zonder historie immers geen toekomst. Vanzelfsprekend bespreken we ook de recent gepubliceerde structuurschetsen: waar denkt de gemeente dat bomen, zitplekken, water en fietsverkeer het beste hun plek kunnen krijgen? Ook reageert ‘kwaliteitsbewaker op afstand’ bureau Gehl, dat als supervisor optreedt, vanuit Kopenhagen op de eerste plannen. De wethouders Van der Schaaf en Chakor geven op hun beurt hun visie op de aanpak van de Grote Markt. Het publiek kan vanuit huis meedoen aan het gesprek door te reageren via een online-chat. Een aantal van deze reacties wordt in de talkshow besproken, de overige vragen worden beantwoord op de website jouwgrotemarkt.groningen.nl. Op deze website kan iedereen ook tot 15 november reageren op de structuurschets. Daarna stelt het college een definitief Programma van Eisen op waarover de gemeenteraad zich aansluitend zal uitspreken. Dit wordt dan de basis voor een verder ontwerp voor de Grote Markt.

Jouwgrotemarkt.nl

Meer talks over Groningen en Groningers >

Meer talks over Groningen en Groningers >